Polityka jakości

Priorytetowym celem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej „Reha-Vita” Sp. z o.o. jest stałe spełnianie wymagań Pacjentów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych:
w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie poradni: chirurgii naczyniowej, ortopedycznej;
w rodzaju rehabilitacji leczniczej w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej i fizjoterapii ambulatoryjnej.
Naszym Pacjentom pragniemy zapewnić kompleksową jakość usług, opartą na połączeniu i umiejętnym wykorzystaniu profesjonalnej wiedzy medycznej popartej kierunkowym wykształceniem i doświadczeniem zatrudnionego u nas personelu medycznego.

Cel ten realizujemy poprzez:

 • indywidualne i rzetelne podejście do Pacjenta i zdobycie jego trwałego zaufania,
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych zaspokajających w najszerszym stopniu potrzeby Pacjentów oraz stron zainteresowanych,
 • ścisłą kontrolę procesu udzielania świadczeń zdrowotnych na każdym ich etapie,
  z wykorzystaniem nowoczesnych metod badań, pomiarów i przesyłania informacji,
 • zakup nowych urządzeń do udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • systematyczne szkolenie personelu umożliwiające właściwe wykorzystanie nowoczesnego sprzętu,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych w celu zwiększenia jakości wykonywanej pracy,
 • optymalizację kosztów usług i wzrost efektywności ekonomicznej Placówki,
 • ugruntowanie przekonania, że odpowiedzialność za jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika,
 • określenie i nadzór nad ryzykami i szansami dla realizowanych procesów,
 • uwzględnianie kontekstu Placówki przy planowaniu działań operacyjnych,
 • ciągłe doskonalenie swoich usług oraz skuteczności Systemu Zarządzania Jakością,
 • spełnienie mających zastosowanie wymagań prawnych i regulacyjnych.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Prezesa Zarządu oraz pracowników o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Pacjentów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb oraz spełniania wymagań normy PN – EN ISO 9001: 2015.

NASZE CERTYFIKATY